Logo Plan4flex
 

Formularz Zgłoszeniowy

Dane kontaktowe


Adres
Znajomość języków obcych


Szukam pracy jako


Certyfikaty


doświadczenie zawodoweWymagane dodatkowe dokumenty aplikacyjne


Oświadczenie osób poszukujących pracy:

    Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z2002 r.nr 101,poz.926 ze zm.)informujemy, iż : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sep Peeters Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 45-065 Opole, ul. Reymonta 21/1, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 1211.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług rekrutacyjnych oraz w celu marketingu usług własnych i mogą być udostępniane partnerom administratora danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu ,lub usunięcia. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD danuta.czech@seppeeters.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. (art. 12-14 RODO)
  • Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.,o Ochronie Danych Osobowych pragniemy poinformować, że administrator danych osobowych ma prawo usunąć Pani/a dane bez Pani/a uprzedniej zgody.

  • “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm., Dz. U. 2016 r. poz. 922", Oświadczam, że jestem świadom/a , że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna.